Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Hjartdal legekontor

HEI!

Velkommen til våre heimesider. Vi ønsker å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg.

Det er tre måtar å bestille time på:

1. Det er å nytte Digital dialog, det er ei teneste mellom fastlege og pasient som gjer det mogleg med sikker kommunikasjon over internett, tenesta er gratis.

For å starte Digital dialog gjeng du inn på Helsenorge.no med BankID, vel fullt samtykke for å opne Digital dialog. Om du har opna den tidlegare, må du likevel opne personverninnstillingane i nettsida for at Digital dialog skal virke.

Legekontoret legg ut ledige timar for 3 dag av gongen under timebestilling på Helsenorge.no, om du ikkje finn ledig time kan du prøve igjen neste dag.

2. Helserespons:

Lukkas du ikkje med det kan du nytte SMS. Då kan du gå inn på legetime til høyre i bildet, meldinga kan sendast når som helst på døgnet, tenesta er gratis.

3. Telefon:

Elles er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du treng det.

Reseptar:

Det er viktig at reseptar bestillast i god tid, minst tre dagar før dei skal hentast.

Venleg helsing frå Hjartdal legekontor.

Illustrasjon eller bilde for senter