Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Hjartdal legekontor

Velkommen til våre heimesider. Vi ønsker å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg.

Frå 14.08.2023 ser vi helst at du bestiller time ved å bruke Digital dialog, det er ei teneste mellom fastlege og pasient som gjer det mogleg med sikker kommunikasjon over internett, tenesta er gratis.

For å starte Digital dialog gjeng du inn på Helsenorge.no med BankID, vel fullt samtykke for å opne Digital dialog. Om du har opna den tidlegare, må du likevel opne personverninnstillingane i nettsida for at Digital dialog skal virke.

Legekontoret legg ut ledige timar for 1 dag av gongen under timebestilling på Helsenorge.no, om du ikkje finn ledig time kan du prøve igjen neste dag.

Blodprøver kan du og bestille på Helsenorge, ledige timar leggast ut for 3 dagar av gongen.

Lukkas du ikkje med det kan du nytte SMS. Då kan du gå inn på legetime til høyre i bildet, meldinga kan sendast når som helst på døgnet.

Elles er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du treng det.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Laboratorietenestar

30. mars 2022

Det er viktig at det bestillast time som er utenom legetime for blodprøvetaking, sårskift, fjerning av sting, injeksjoner o.l.