I uke 11 og 12 er det redusert drift på legekontoret pga omlegging av data systemet. Spesielt gjelder mandag 20.03. t.o.m. onsdag 22.03. Legekontoret er åpent og legene er tilgjengelig for akutt oppstått sykdom, men ikke til planlagte helse kontroller.

Samme tidsrom kan det være vanskelig med e-resepter og sykemeldinger, samt elektronisk komunikasjon med NAV og sykehuset.